Általános szerződési feltételek

www.fan-store.hu

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a www.fan-store.hu webáruházban (a továbbiakban: Honlap) elérhető online termékértékesítési szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Vevő) használatának feltételeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket alkalmazni kell a Szolgáltató valamennyi a Webáruházban elérhető árucikkének a Honlapon történő megvásárlására.

A Vevő személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Vevő a webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. Szolgáltató

Név: FILIP STORE Kft.
Székhely: Klasná 959/19A, 720 00 Ostrava, Csehország
Levelezési cím: Klasná 959/19A, 720 00 Ostrava, Csehország
Képviselő neve: Jan Filip
Cégjegyzékszám/Egyéni vállalkozói igazolvány száma: 08615055
Bejegyző Bíróság: OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
Adószám: CZ08615055
Közösségi adószám: CZ08615055
Számlavezető pénzintézet: OTP bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 11737076 - 23728721
IBAN számlaszám: HU45117370762372872100000000
Telefonszám: +36 301 088 184
E-mail: bolt@fan-store.hu

Töltse le: Az áru reklamációjára, visszaküldésére vagy cseréjére vonatkozó nyomtatvány

2. A honlapon folytatott tevékenység

A Webáruház célja olyan ismert futball illetve motorsportcsapatok pólóinak, sportfelszereléseinek és különböző kiegészítőinek, (kabátok, mellények, focimezek, sapkák, baseball sapkák, órák, zászlók és más ajándéktárgyak) értékesítése, amelyek a közismert futball illetve motorsport csapatok hivatalos logóival vannak ellátva. A Webáruház felületén elhelyezett kép eltérhet a valóságtól, a termékek mellett elhelyezett kép kizárólag illusztráció.

3. A honlap használatának feltételei

3.1 Felelősség
 
A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Vevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vevők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelőséget.

Az Internet globális jellege miatt a Vevő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is köteles figyelembe venni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vevőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Vevő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató ezt megalapozottnak találja, jogosult az információ/k haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató és a Vevő között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vevő törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vevő regisztrációját.

3.2 Szerzői jogok 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.fan-store.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével a Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vevő által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3.3 Regisztráció

A Honlap tartalmának minden része elérhető minden Vevő számára, regisztráció nélkül, melynek megfelelően a Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció.

Ha a Vevő mégis regisztrálni szeretne, a Honlap kezdő oldalán megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Email cím
Jelszó
Vezetéknév
Keresztnév
Kapcsolati adatok mint város, irányítószám, utca név, házszám, ország.

A Felhasználó regisztrálni tud a megrendelési folyamat során is, azt követően, hogy a kosarába helyezte a terméket, majd megadta a fizetési módot illetve a szállítási módot is kiválasztotta. Regisztrálni a „Regisztrálva vagyok és szeretném kitölteni az adatokat” felirat előtt található jelölőnégyzet bepipálásával megjelenik egy bejelentkezési felület, ami alatt a „Regisztráció” feliratra kattintva a Vevő regisztrálni tud. Ha a Vevő az összes adatot megadta és mindent rendben talált, akkor a felületen látható biztonsági kód megadásával, az ÁSZF elfogadásával valamint a „Regisztrálni” gombra kattintva véglegesítheti a regisztrációját.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vevőt.

A vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a bolt@fan-store.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vevő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vevői hozzáférési adatok (különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vevő a felelős. Amennyiben a Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.4 Megrendelés

Ezennel kijelentjük, hogy a magyarországi vásárlóink, akik rendelést adnak le a www.fan-store.hu honlapon és bármilyen a honlapon található terméket vásárolnak, a termékek Magyarországon elfogadott 27 %-os adókulcsot tartalmazzák. 

A Webáruházba történő bejelentkezést követően a Vevő megrendelést adhat le a Webáruházban eladásra meghirdetett termékekre. A Vevő a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

A Vevő a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. Ha a Vevő kiválasztotta a megrendelni kívánt termék mennyiségét, akkor a képernyő felső menüjében a kosár ikonra kattintva tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. Ezen a felületen a Vevő még bármikor módosítani tudja a kosarának tartalmát, lehetősége van arra, hogy terméket töröljön a kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.

Amennyiben a Vevő nem kíván tovább válogatni a termékek között, a "Megrendeléshez" gombra kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát vagy tovább nézelődhet a Honlapon, a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva. A Megrendeléshez” gombra kattintást követően megjelenő felületen a Vevő ki tudja választani a kívánt fizetési módot (lásd bővebben 4.6. pont) illetve be kell jelölnie a szállítási módot (lásd bővebben 4.7. pont) is. A Vevő itt regisztrálni tud a Webáruházba, a „Regisztrálva vagyok és szeretném kitölteni az adatokat” felirat előtt található jelölőnégyzet bepipálásával megjelenő bejelentkezési felület alatt található „Regisztráció” feliratra kattintva (lásd bővebben 4.1. pont). A megrendelés elküldéséhez a „Megrendelést befejezni” gombra kattintantva tud. Ha a Vevő nem kíván regisztrálni az nem akadálya a megrendelésnek. Ez esetben a kért adatokat kell megadnia majd a „Megrendelést befejezni” gombra kattintania. A megrendelés elküldését követően a megjelelő felület tájékoztatja a Vevőt a megrendelés elfogadásáról.

3.5 Adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Vevői adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség módosítása, termék törlése a kosárból, rendelési adatok módosítása (pl. szállítási cím).

3.6 A termékek vételára

A termékek vételára a Honlapon az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 4.8.3. pontjában tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre, azonban a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a termék vételárát más pénznembe fizesse ki.

3.7 Visszaigazolás

A Vevő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail segítségével 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés számát, dátumát a megrendelt termékek mennyiségét, árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a Vevő a rendelését már elküldte és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A visszaigazoló e-mail a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.8 Fizetés

A Vevő választhat a fizetési módok közül.

Utánvéttel való fizetés: a Vevő a Honlapon megrendelt termék vételárát közvetlenül a futárnak fizeti készpénzben.

PayPal fizetés: a Vevő a megrendelt termékek árát és a kiszállítás költségét, a termék kiszállítását megelőzően fizeti ki PayPal átutalás útján. Előre utalás esetén a Vevő a megrendelt termékek átvételére illetve azok kiszállítására csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

3.9 Kiszállítás

A Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben szereplő feltételek szerint köteles a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre juttatni. A Vevő köteles a megrendelt terméket a megrendeléskor megadott szállítási címen átvenni.

3.10 GDPR

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/ európai parlamenti és tanácsi rendelet (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) és a 95/46 / ES irányelv hatályon kívül helyezéséről a továbbiakban: "GDPR-rendelet") a vevő személyes adatainak a vételi szerződés teljesítése céljából történő feldolgozásával kapcsolatos, e szerződésre irányuló tárgyalások és az eladó közérdekű kötelezettségeinek teljesítése érdekében az eladó külön okmánnyal teljesíti.

A vevő vállalja, hogy az eladó a termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére továbbíthatja. Az eladó teljesíti a GDPR 13. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét a vevő személyes adatainak kereskedelmi tájékoztatása céljából történő feldolgozásához.

A vevő vállalja a cookie-k tárolását a számítógépén. Amennyiben a vásárlás a honlapon lehetséges, és az eladónak a vásárlási szerződés alapján fennálló kötelezettségei teljesülnek, anélkül, hogy a cookie-kat tárolnák a vevő számítógépén, a vevő bármikor visszavonhatja a beleegyezését.

Kiszállítási határidő

A Honlapon megtalálható valamennyi termék esetén a szállítási határidő legfeljebb a megrendelés visszaigazolásától számított 2-6 munkanap.

Kiszállítás módja

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Vevő által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Vevő ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vevő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag futárnak történő átadásáról és a kiszállítás várható időpontjáról a Szolgáltató értesítést küld a Vevő részére.

Amennyiben a Vevő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Vevő által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a GLS futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vevőnek lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen (a Vevőnek felróható okból) akkor a 2. kiszállítás költségét a Vevő köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Vevő kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha a Vevő az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató a megrendelés személyesen történő átvételére nem biztosít lehetőséget, kizárólag kiszállítással rendelhetőek meg a termékek.

Kiszállítás díja

PayU rendszeren keresztüli fizetés esetén (előre fizetés) egységesen 1900 Ft.

Utánvéttel történő fizetés esetén egységesen 2400 Ft.

3.10 Számla

A Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a termékkel együtt kinyomtatott számlát küld.

4. Elállási jog

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is használhatja az elállási jogát.

A Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

A vevő jogosult bármikor felmondani a szerződést az áru kiszállítása előtt, de csak írásban a bolt@fan-store.hu email címre. Abban az esetben, ha a vevő a megrendeléstől a postázás idejéig nem áll el, és a vevő nem veszi át a megrendelt terméket, köteles visszatéríteni az áru szállításának költségeit az eladó bankszámlájára. Az áru szállításának költsége 2000 Ft.

5. Az elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó élni kíván az elállási jogával, ezeni szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5.3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó az elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve a többletköltségeket. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig blokkolni, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha a termék jellegének, tulajdonságainak meghaladó használat miatt következett be.

Szavatosság és jótállás
Szavatosság
Kellékszavatosság

A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztói szerződés esetén Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vevő érvényesíteni már nem tudja.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


6. Termékszavatosság


Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. A határidő leteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vevő termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7. Jótállás

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Vevő az alábbi címen érvényesítheti:

E-mail: bolt@fan-store.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

A Vevő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:


Telefon: +36 206 263 139
E-mail: bolt@fan-store.hu

9. A panaszügyintézés módja

A Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogást a megadott elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol a Vevő kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A panaszügyintézés ideje

A Szolgáltató a Vevő által előterjesztett kifogásokat, hétköznapokon 8:00-15:00 között fogadja.

10. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (minden esetben a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Békéltető Testület elérhetőségének feltüntetése szükséges)

pl. Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése.

11. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF a honlapon történő előzetes tájékoztatásán kívül is egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vevővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.


12. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.6.13.

Jelen ÁSZF letölthető [link]

MenuX