Általános szerződési feltételek

www.fan-store.hu

Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a www.fan-store.hu webáruházban (a továbbiakban: Honlap) elérhető online termékértékesítési szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Vevő) használatának feltételeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket alkalmazni kell a Szolgáltató valamennyi a Webáruházban elérhető árucikkének a Honlapon történő megvásárlására.

A Vevő személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Vevő a webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. Szolgáltató

Név: FILIP STORE Kft.
Székhely: Klasná 959/19A, 720 00 Ostrava, Csehország
Levelezési cím: Klasná 959/19A, 720 00 Ostrava, Csehország
Képviselő neve: Jan Filip
Cégjegyzékszám/Egyéni vállalkozói igazolvány száma: 08615055
Bejegyző Bíróság: OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
Adószám: CZ08615055
Közösségi adószám: CZ08615055
Számlavezető pénzintézet: OTP bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 11737076 - 23728721
IBAN számlaszám: HU45117370762372872100000000
Telefonszám: +36 301 088 184
E-mail: bolt@fan-store.hu

Töltse le: Az áru reklamációjára, visszaküldésére vagy cseréjére vonatkozó nyomtatvány

2. A honlapon folytatott tevékenység

A Webáruház célja olyan ismert futball illetve motorsportcsapatok pólóinak, sportfelszereléseinek és különböző kiegészítőinek, (kabátok, mellények, focimezek, sapkák, baseball sapkák, órák, zászlók és más ajándéktárgyak) értékesítése, amelyek a közismert futball illetve motorsport csapatok hivatalos logóival vannak ellátva. A Webáruház felületén elhelyezett kép eltérhet a valóságtól, a termékek mellett elhelyezett kép kizárólag illusztráció.

3. A honlap használatának feltételei

3.1 Felelősség
 
A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Vevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vevők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelőséget.

Az Internet globális jellege miatt a Vevő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is köteles figyelembe venni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vevőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Vevő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató ezt megalapozottnak találja, jogosult az információ/k haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Szolgáltató és a Vevő között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vevő törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vevő regisztrációját.

3.2 Szerzői jogok 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.fan-store.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével a Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vevő által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3.3 Regisztráció

A Honlap tartalmának minden része elérhető minden Vevő számára, regisztráció nélkül, melynek megfelelően a Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció.

Ha a Vevő mégis regisztrálni szeretne, a Honlap kezdő oldalán megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Email cím
Jelszó
Vezetéknév
Keresztnév
Kapcsolati adatok mint város, irányítószám, utca név, házszám, ország.

A Felhasználó regisztrálni tud a megrendelési folyamat során is, azt követően, hogy a kosarába helyezte a terméket, majd megadta a fizetési módot illetve a szállítási módot is kiválasztotta. Regisztrálni a „Regisztrálva vagyok és szeretném kitölteni az adatokat” felirat előtt található jelölőnégyzet bepipálásával megjelenik egy bejelentkezési felület, ami alatt a „Regisztráció” feliratra kattintva a Vevő regisztrálni tud. Ha a Vevő az összes adatot megadta és mindent rendben talált, akkor a felületen látható biztonsági kód megadásával, az ÁSZF elfogadásával valamint a „Regisztrálni” gombra kattintva véglegesítheti a regisztrációját.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vevőt.

A vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a bolt@fan-store.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vevő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vevői hozzáférési adatok (különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vevő a felelős. Amennyiben a Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.4 Megrendelés

Ezennel kijelentjük, hogy a magyarországi vásárlóink, akik rendelést adnak le a www.fan-store.hu honlapon és bármilyen a honlapon található terméket vásárolnak, a termékek Magyarországon elfogadott 27 %-os adókulcsot tartalmazzák. 

A Webáruházba történő bejelentkezést követően a Vevő megrendelést adhat le a Webáruházban eladásra meghirdetett termékekre. A Vevő a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

A Vevő a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. Ha a Vevő kiválasztotta a megrendelni kívánt termék mennyiségét, akkor a képernyő felső menüjében a kosár ikonra kattintva tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. Ezen a felületen a Vevő még bármikor módosítani tudja a kosarának tartalmát, lehetősége van arra, hogy terméket töröljön a kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.

Amennyiben a Vevő nem kíván tovább válogatni a termékek között, a "Megrendeléshez" gombra kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát vagy tovább nézelődhet a Honlapon, a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva. A Megrendeléshez” gombra kattintást követően megjelenő felületen a Vevő ki tudja választani a kívánt fizetési módot (lásd bővebben 4.6. pont) illetve be kell jelölnie a szállítási módot (lásd bővebben 4.7. pont) is. A Vevő itt regisztrálni tud a Webáruházba, a „Regisztrálva vagyok és szeretném kitölteni az adatokat” felirat előtt található jelölőnégyzet bepipálásával megjelenő bejelentkezési felület alatt található „Regisztráció” feliratra kattintva (lásd bővebben 4.1. pont). A megrendelés elküldéséhez a „Megrendelést befejezni” gombra kattintantva tud. Ha a Vevő nem kíván regisztrálni az nem akadálya a megrendelésnek. Ez esetben a kért adatokat kell megadnia majd a „Megrendelést befejezni” gombra kattintania. A megrendelés elküldését követően a megjelelő felület tájékoztatja a Vevőt a megrendelés elfogadásáról.

3.5 Adatbeviteli hibák javítása

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (Vevői adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség módosítása, termék törlése a kosárból, rendelési adatok módosítása (pl. szállítási cím).

3.6 A termékek vételára

A termékek vételára a Honlapon az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 4.8.3. pontjában tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre, azonban a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a termék vételárát más pénznembe fizesse ki.

3.7 Visszaigazolás

A Vevő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail segítségével 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés számát, dátumát a megrendelt termékek mennyiségét, árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a Vevő a rendelését már elküldte és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A visszaigazoló e-mail a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.8 Fizetés

A Vevő választhat a fizetési módok közül.

Utánvéttel való fizetés: a Vevő a Honlapon megrendelt termék vételárát közvetlenül a futárnak fizeti készpénzben.

PayPal fizetés: a Vevő a megrendelt termékek árát és a kiszállítás költségét, a termék kiszállítását megelőzően fizeti ki PayPal átutalás útján. Előre utalás esetén a Vevő a megrendelt termékek átvételére illetve azok kiszállítására csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

3.9 Kiszállítás

A Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben szereplő feltételek szerint köteles a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre juttatni. A Vevő köteles a megrendelt terméket a megrendeléskor megadott szállítási címen átvenni.

3.10 GDPR

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/ európai parlamenti és tanácsi rendelet (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) és a 95/46 / ES irányelv hatályon kívül helyezéséről a továbbiakban: "GDPR-rendelet") a vevő személyes adatainak a vételi szerződés teljesítése céljából történő feldolgozásával kapcsolatos, e szerződésre irányuló tárgyalások és az eladó közérdekű kötelezettségeinek teljesítése érdekében az eladó külön okmánnyal teljesíti.

A vevő vállalja, hogy az eladó a termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatos információkat a vevő elektronikus címére továbbíthatja. Az eladó teljesíti a GDPR 13. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét a vevő személyes adatainak kereskedelmi tájékoztatása céljából történő feldolgozásához.

A vevő vállalja a cookie-k tárolását a számítógépén. Amennyiben a vásárlás a honlapon lehetséges, és az eladónak a vásárlási szerződés alapján fennálló kötelezettségei teljesülnek, anélkül, hogy a cookie-kat tárolnák a vevő számítógépén, a vevő bármikor visszavonhatja a beleegyezését.

Kiszállítási határidő

A Honlapon megtalálható valamennyi termék esetén a szállítási határidő legfeljebb a megrendelés visszaigazolásától számított 2-6 munkanap.

Kiszállítás módja

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Vevő által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Vevő ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vevő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag futárnak történő átadásáról és a kiszállítás várható időpontjáról a Szolgáltató értesítést küld a Vevő részére.

Amennyiben a Vevő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Vevő által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a GLS futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vevőnek lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen (a Vevőnek felróható okból) akkor a 2. kiszállítás költségét a Vevő köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Vevő kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha a Vevő az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató a megrendelés személyesen történő átvételére nem biztosít lehetőséget, kizárólag kiszállítással rendelhetőek meg a termékek.

Kiszállítás díja

PayU rendszeren keresztüli fizetés esetén (előre fizetés) egységesen 1900 Ft.

Utánvéttel történő fizetés esetén egységesen 2400 Ft.

3.10 Számla

A Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a termékkel együtt kinyomtatott számlát küld.

4. Elállási jog

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is használhatja az elállási jogát.

A Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

A vevő jogosult bármikor felmondani a szerződést az áru kiszállítása előtt, de csak írásban a bolt@fan-store.hu email címre. Abban az esetben, ha a vevő a megrendeléstől a postázás idejéig nem áll el, és a vevő nem veszi át a megrendelt terméket, köteles visszatéríteni az áru szállításának költségeit az eladó bankszámlájára. Az áru szállításának költsége 2000 Ft.

5. Az elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó élni kíván az elállási jogával, ezeni szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5.3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó az elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve a többletköltségeket. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig blokkolni, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha a termék jellegének, tulajdonságainak meghaladó használat miatt következett be.

Szavatosság és jótállás
Szavatosság
Kellékszavatosság

A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Fogyasztói szerződés esetén Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vevő érvényesíteni már nem tudja.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


6. Termékszavatosság


Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. A határidő leteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vevő termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7. Jótállás

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Vevő az alábbi címen érvényesítheti:

E-mail: bolt@fan-store.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

A Vevő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:


Telefon: +36 206 263 139
E-mail: bolt@fan-store.hu

9. A panaszügyintézés módja

A Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogást a megadott elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol a Vevő kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A panaszügyintézés ideje

A Szolgáltató a Vevő által előterjesztett kifogásokat, hétköznapokon 8:00-15:00 között fogadja.

10. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (minden esetben a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Békéltető Testület elérhetőségének feltüntetése szükséges)

pl. Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése.

11. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF a honlapon történő előzetes tájékoztatásán kívül is egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vevővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.


12. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.6.13.

Jelen ÁSZF letölthető [link]

MenuX

Süti beállítások
Sütik

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ annak javítása érdekében. Ahhoz, hogy cookie-kat használhassunk, engedélyeznie kell ezt számunkra. Az "OK, elfogadom" gombra kattintva Ön ezt a hozzájárulást adja.

Beállítások Igen, egyetértek
×
Süti beállítások

A cookie-k kis fájlok, amelyeket a webhelyek (beleértve a miénket is) tárolnak az Ön webböngészőjében. Ezen fájlok tartalma az Ön böngészője és szervereink, illetve partnereink szerverei között cserélődik. Néhány sütire szükségünk van a weboldal megfelelő működéséhez, néhányra marketing és statisztikai elemzéshez. Itt beállíthatja, hogy mely sütiket tudjuk használni.

Szükséges sütik
Szükséges sütik

Ezek olyan technikai fájlok, amelyek szükségesek weboldalunk megfelelő működéséhez és minden funkciójához. Többek között a termékek bevásárlókosárban való tárolására, kérésre termékek megjelenítésére, szűrők, személyes beállítások vezérlésére, valamint a cookie-k használatához való hozzájárulás megadására szolgálnak. Ezekhez a sütikhez nem szükséges az Ön hozzájárulása, és nem is lehetséges eltávolítani. Jellemzőket érint:

  • Konfigurációs cookie-k
Sütik megjelenítése
Süti név Süti típus Érvényesség Célja
PHPSESSID Nezbytné cookies During the visit A cookie is used to store and identify a user´s unique session ID in order to manage the user´s session on the website.
Analitikai sütik
Kikapcsolt Bekapcsolt
Analitikai sütik

Az analitikai cookie-k lehetővé teszik weboldalunk és hirdetési kampányaink teljesítményének mérését. Ezek alapján határozzuk meg a látogatások számát és a látogatások forrásait weboldalunkon. Az ezen cookie-k használatával nyert adatokat összesítve dolgozzuk fel, olyan azonosítók használata nélkül, amelyek webhelyünk konkrét felhasználóira mutatnak. Ha látogatásával kapcsolatban letiltja az analitikai sütik használatát, elveszítjük a teljesítményelemzés és intézkedéseink optimalizálásának lehetőségét. Jellemzőket érint:

  • Google Analytics – analitikai forgalom
Személyre szabott sütik
Kikapcsolt Bekapcsolt
Személyre szabott sütik
Cookie-kat és egyéb technológiákat is használunk, hogy áruházunkat vásárlóink ​​igényeihez és érdeklődéséhez igazítsuk, és ezáltal kivételes vásárlási élményt készítsünk Önnek. A személyre szabott cookie-k használatának köszönhetően elkerülhetjük a nem kívánt információk magyarázatát, például a nem megfelelő termékajánlatokat vagy a haszontalan akciókat. Ezen túlmenően a személyre szabott cookie-k használata lehetővé teszi számunkra, hogy további szolgáltatásokat kínáljunk Önnek, például az Ön igényeire szabott termékek ajánlását.
Marketing sütik
Kikapcsolt Bekapcsolt
Marketing sütik

A marketing (reklám) sütiket mi vagy partnereink használjuk, hogy megfelelő tartalmat vagy hirdetéseket tudjunk megjeleníteni Önnek weboldalunkon és harmadik felek weboldalain egyaránt. Ennek köszönhetően az Ön érdeklődési köre alapján profilokat tudunk létrehozni, úgynevezett álnevesített profilokat. Ezen információk alapján személyének azonnali azonosítása általában nem lehetséges, mivel csak álnevesített adatokat használnak fel. Ha nem adja ki hozzájárulását, nem kap érdeklődési köréhez igazodó tartalmat és hirdetéseket. Jellemzőket érint:

  • Google Ads